ទូរស័ព្ទចល័ត
៨៦១៥៥០៣០០១៩៩៩
អ៊ីមែល
៧៩០៥២៨៥២@qq.com

ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

អង្គហេតុពិត

យើងមានអង្គហេតុទំនើបមួយចំនួននៅទីនេះ

  • Large quantity of stockLarge quantity of stock

    បរិមាណស្តុកធំ

  • Years of export experienceYears of export experience

    បទពិសោធន៍នាំចេញជាច្រើនឆ្នាំ

  • Perfect after sales systemPerfect after sales system

    ល្អឥតខ្ចោះបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធលក់

ពាក្យសុំ